Afromosia, Kokrodua, kaldes også for »Duateak«

1. Handelsnavn

Engelsk: Afrormosia.

Nederlandsk: Mokole.

2. Latinsk navn

Afrormosia elate.

Leguminosae.

3. Hjemsted

Afrika, navnlig inden for et begrænset område i Vest Ashanti ved Guldkysten.

 

4. Massefylde

Lufttørret: 700-800 kg pr. m3.

5. Farve

Nyfældet er træet gyldent gulbrunt, men udsat for dagslys bliver det mørkere, dog ikke mørkere end lysebrunt, og samtidig forsvinder næ­ sten den gyldne farve. Splinten forbliver stadig noget lysere.

6. Kernedannelse

Synlig, men ikke skarpt afgrænset fra den meget smalle splint.

7. Lugt og smag

Næsten ingen.

8. Kernestoffer

Garvesyre, lidt olie og farvestof.

9. Årringe

Vækstperioder tydelig markeret med en mørk, lidt ulden grænse.

10. Porer

Strøporet, med jævnt fordelte og meget små porer.

11. Spejl

Under synsgrænsen.

12. Veddets karakter

Fast og ensartet, tæt, tungt, ret hårdt, stærkt, sejt og elastisk og har en stor brudstyrke. Slankt og retvokset , men med lidt filtret vækst, som i radiænmit giver en stribet struktur. Trods nogen glans uden større liv og dybde, heller ikke særlig karakt,erfuld, men alligevel af et tiltalende udseende.

13. Slidstyrke

Særdeles god i lighed med eg.

14. Svind

Radiært 1,5 %, tangentialt 2,5 %. Kaster sig kun ubetydeligt under tørringen.

15. Kløvelighed

Forholdvis tungt.

16. Bearbejdelighed

I reglen let, såvel med maskin- som håndværktøj , dog med tendens til oprifter. God at lime, er søm- og skruefast, pudses uden vanske­ lighed og er god at overfladebehandle.

17. Antændelighed

Tungt.

18. Holdbarhed

Træet er umådelig holdbart over for orm og svampeangreb i lighed med teak og eg, og er derfor glimrende til udendørs konstruktioner, hvor det er udsat for luf tens og vejrets påvirkning.

19. Særlige kendetegn

Farven og det tætte og faste ved med små strøporer. De mørke linjer mellem vækstperioderne , som er meget tydelige i tværsnit, men viser sig udviskede i længdesnit , samt den sapelistribede struktur i radiær­ snit.

20. Barken

Er grålig, brækker af i store flager - omtrent som barken på platan­ træ - hvorved der fremkommer en rødlig underbark, som giver stammen et plettet udseende. Deraf formodentlig det indfødte navn »Kokrodua«, som betyder rødt træ.

21. Anvendelse

I skibsbygningsindustrien til dæk, rækværk, stiger og døre, samt til inventar, møbler, stole og bygningsarbejde, hvor der kræves stor slid­ styrke.

22. Bemærkninger­

Afrormosia er et stort træ, det kan opnå en højde på 35-50 m og en diameter varierende fra 1-2 m. Rodudløbet fortsætter ofte langt op ad stammen, så den nederste del derved bliver meget uregelmæssig . Den øverste del af stammen er derimod næsten helt cylindrisk. Store træer kan opnå en grenfri stamme på indtil 30 m og vokser ofte i grupper. Kan købes i meget store dimensioner.
Afrormosia opdagedes så sent som i 1947 .