Manila Padouk

1. Handelsnavn

Manila Padouk

Engelsk: Narra.

Tysk: Manila Padouk.

Malaya: Sena, Angsana.

2. Latinsk navn

Pterocarpus indicus, syn: P. pallidus.

3. Hjemsted

Philippinerne, Malaya, Sydhavsøerne, sydlige Kina.

 

4. Massefylde

650-7 50 kg pr. m3.

5. Farve

Farven varierer fra bleg gul til brun, laksefarvet og kraftig elle.r mørkerød, ofte med striber af lyst eller mørkere rødt. Splinten fløde­ farvet.

6. Kernedannelse

Udpræget kærnedannelse med smal splint.

7. Lugt og smag

Aromatisk duft, noget cederagtig.

8. kernestoffer

Farvestof, olie eller harpiks.

9. Årringe

Ingen Data.

10. Porer

Ingen Data.

11. Spejl

Ingen Data.

12. Veddets karakter

Forholdsvis hårdt og tungt, ikke meget stærkt. Ikke tilbøjeligt til at ridse. Det mørkere ved skal være stærkere end det lysere og anses i det hele taget for det bedste.

13. Slidstyrke

Ingen Data.

14. Svind

Ingen Data.

15. Kløvelighed

Skal være vanskeligt kløveligt.

16. Bearbejdelighed

Temmelig let at bearbejde. Godt at polere eller lakere.

17. Antændelighed

Ingen Data.

18. Holdbarhed

Særdeles holdbart. Angribes ikke af termitter.

19. Særlige kendetegn

Ingen Data.

20. Barken

Ingen Data.

21. Anvendelse

Er på Philippinerne en af de populæreste træsorter til møbelfremstil­ling. Anvendes til finer, finere snedkeri, dreje- og billedskærerarbej­der. Klaviaturer.

22. Bemærkninger­

Manila Padouk kaldes undertiden for Philippinernes nationaltræ. Det eksporteres mest som maserknolde til finerer, som kan udvise meget smukke tegninger. Sælges almindeligvis under navnet Amboina.

 

Engelsk: Amboyna. Tysk: Amboine Maserholz, Kaj olholz.

 

Træet er meget fint, temmelig let, uensartet hå!"dt, undertiden endda meget blødt. Farven er brun med anstrøg af gult og rødt, men ændres med tiden til en smuk mørk, læderagtig farve. Det anvendes til ind­ lægning, fyldinger m. m. Endvidere til pibefabrikkation. Amboina blev i England stærkt benyttet i empiretiden (1804- 14). hvorefter det gradvis gik af mode. I mellemkrigsårene kom det frem igen og fik navnlig i Paris ret stor anvendelse.

Mai Dou, Maidu, False-Amboyna, Dang-Huong. Pterocarpus pedatus.

Denne Pterocarpusart vokser i Østasien og Indonesien. Veddet er tungt: ca. 1000 kg pr. m3, hårdt og fast. Det minder meget om Burma Padouk, mensynes at være tættere, mere finporet og finere i struktur og tegning. Farven er fra rødbrun til rødviolet, ofte med et meget smukt gyldent skær, almindeligvis med fine kraftige, mørkere striber. Mest kendt er Mai Dou som finer skåret af maserknolde ; disse fine­ rer kan udvise meget smukke tegninger.

Når disse Padoukarter er skåret op, udsvedes der et hvidt, nærmest voksagtigt, svagt klæbende og duf tende stof på fladerne, særlig mel­ lem finer kan udsvedningen være så kraftig, at det danner et hvidt, ganske tyndt, mensammenhængende lag, der virker som det tyndeste silkepapir. Laget generer kun lidt, da det kan børstes af og i værste fald fjern es med en klud vædet med sprit. Efter pålimningen og pudsningen sker der ingen yderligere udsvedning.