Yang, Simara

1. Handelsnavn

Yang, Simara

Andre navne: Yang-teak, Gurjun, Bagac, Kanyin, Eng, Neram , Apitong, Hollung, Keruing, Dauwood , Ursuallaknown , Meneram, Kroewing, Kruin, Mai-Yang, Dau-con-rai.

2. Latinsk navn

Dipterocapos-spp.

3. Hjemsted

Østasien, Siam, Indien.

 

4. Massefylde

Lufttørret : 700-900 kg pr. m3, middel 800 kg pr. m3.

5. Farve

Den ret tynde splint er temmelig lys. Kærnen , som udskiller sig tyde­ ligt fra splinten, er rødbrun med gråligt skær.

6. Kernedannelse

Udpræget kærnedannelse.

7. Lugt og smag

Svag krydret harpiksduf t, duf ten kan også være ubehagelig, hvis træet har været opbevaret på et fugtigt sted i længere tid.

8. Kernestoffer

Farve, harpiks og lidt olie. Denne harpiks er tilbøjelig til at samle sig i porerne, hvor den giver veddet et gråligt skær, den kan dog let af vaskes med sprit.

9. Årringe

Vækstperioderne er noget uensartede.

10. Porer

Porer Ret store og talrige strøporer, som er fyldt med harpiks.

11. Spejl

Mange, mensmå og uægelmæssige.

12. Veddets karakter

Tungt, fast og stift, knækker i et meget fliset brud, undertiden kan det være lidt flammet, hvilket giver en smuk tegning.

13. Slidstyrke

Meget slidstærkt.

14. Svind

Ingen data.

15. Kløvelighed

Ret tungt kløveligt.

16. Bearbejdelighed

Let at bearbejde såvel maskinelt som med håndværktøj, dog skal det bemærkes, at den store harpismængde i porerne kan virke sløvende på skærende værktøj. Tørring af træet må ske ret langsomt, da det er tilbøjelig til at udsvede harpiks. Støvet kan virke hudirriterend.e.

17. Antændelighed

Ret tungt antændeligt.

18. Holdbarhed

Temmelig modstandsdygtigt overfor vejrliget, dog tåler det ingen sammenligning med f. eks. Teak. Til udvendigt brug anbefales det at imprægnere eller male det, det kan ikke tåle berøring med jorden.

19. Særlige kendetegn

De store åbne porer med harpiks i, farven, duf ten og de små spejl.

20. Barken

Ingen data.

21. Anvendelse

Ingen data.

22. Bemærkninger­

Yang vokser overalt i Malayas skove, såvel i bjergene som i lavlandet, hvor der findes en god jordbund. Den kan blive op til 40 m høj og 1,5-2 m i diameter og sælges i pæne knastrene kævler. I kystegnene har Yangtræet ofte været tappet for kærnestoffer af den ind­ fødte befolkning. Fremgangsmåden er den, at man ca. en fod over jorden borer et hul, som går ca. 1/3 af diameteren ind i stammen, hvorefter man med varme driver harpiksen ud. Det er dog meget sparsomt med olie, man udvinder på denne måde, idet værdien heraf kun andrager ca. 1/10 af træets værdi, og hertil kommer, at træerne ofte tager alvorlig skade heraf, og ikke sjældent går helt ud.