Erimodo

1. Handelsnavn

Erimodo

Andre navne:

Guldkysten: Anwarma , Warma.

Angola: Mungen.ge.

Belgisk Kongo: Sanga Sanga, Monguella

m. fl., men ingen af nav­ nene er egentlig accepteret på træmarkedet.

 

 

2. Latinsk navn

Ricinodendron afrikanum.

Familie: Euphorbiaceae .

3. Hjemsted

Ingen data

.

4. Massefylde

Nyfældet: 180-350 kg, middel 265 kg pr. ms.

5. Farve

Hvid til strågul.

6. Kernedannelse

Ingen data.

7. Lugt og smag

Ingen data.

8. Kernestoffer

Ingen data.

9. Årringe

Ingen data.

10. Porer

Ingen data.

11. Spejl

Ingen data.

12. Veddets karakter

Erimodo er meget blødt og meget let, meget regelmæssig voksende og slankt i strukturen, er meget tilbøjeligt til at misfarve.

13. Slidstyrke

Ingen data.

14. Svind

Ingen data.

15. Kløvelighed

Ingen data.

16. Bearbejdelighed

Ingen data.

17. Antændelighed

Ingen data.

18. Holdbarhed

Ingen data.

19. Særlige kendetegn

Ingen data.

20. Barken

Ingen data.

21. Anvendelse

Ingen data.

22. Bemærkninger­

En anden art Ricinodendron, R. rautanenii, vokser næsten ud.duk­ kende i Rodesia, det anvendes kun i begrænset mængde til erstatning for Bal:sa. På grund af sin prisbillighed burde den have langt større udbredelse. Træet bliver fra 9-25 m højt, enkelte når dog en højde på indtil 30 m og med en diameter fra 60 og for enkelte til 180 cm.

Skærmtræ

Tysk: Schirmbaum. Latinsk navn: Musanga Smithii.

En meget udbredt træsort i Afrikas equatorialskove . Veddet er hvid­ lig gråt, slankt og regelmæssig med svag glans, marven er ejendom meli,g svampeagtig, porerne er store og meget lige, marvstrålerne brede. Rumvægten i luf ttørret tilstand 220 kg pr. m3 og hører således med til Afrikas allerletteste træsorter .

Skærmtræet vokser overordentlig. hurtigt og producerer lige så stor vedmængde i 7 år som almindelige nåletræer i 30-40 år. Det løse, porøse træ har kun ringe tekniske egenskaber , men arwendes på samme måde som Balsatræet , ikke mindst som bæreflader for tunge træsorter.

Skærmtræets usædvanlige evne til at producere store mængdier af cellestof vil uden tvivl frem i tiden gøre det til en efterspurgt og værdifuld træsort som storleverandør af råmateriale til papirfabri kationen.