Burma-Padouk

1. Handelsnavn

Burma-Padouk

Engelsk: Burma-Padauk, Mai-Pradoo.

Tysk: Birma Padouk, Englisch Burma-Padouk.

2. Latinsk navn

Pterocarpus macrocarpus.

Familie: Leguminosae.

3. Hjemsted

Burma, Thailand.

 

4. Massefylde

750- 1000, middel 87 5 kg pr. m3.

5. Farve

Farven varierer fra klar rødlig-gul til mørk teglstensrød, undertiden med mørkere, brunlige striber. Farvens holdbarhed er meget uens­ artet, idet den kan variere fra træ til træ, og tillige er den påvirkelig af de klimatiske forhold. I vort klima vil den almindeligvis antage en varm rød-brun farve, men bleges undertiden til en smuk gylden­ brun eller gylden-gul farve, der kan nærme sig Ceylon Citrontræ. I tropisk klima kan det blive næsten sort. Splinten er snavset grå-gul.

6. Kernedannelse

Der er udpræget kærnedannelse med ret smal, værdiløs splint.

7. Lugt og smag

Aromatisk, stærk krydret, lidt syrlig og skarp.

8. kernestoffer

Farvestof, noget olie og harpiks.

9. Årringe

Vækstringe synlige og går over i hinanden uden særlig markering.

10. Porer

Strøporet med tendens til ringporethed. I tværsnit er porerne synlige, men ret fine, uregelmæssige i størrelse og beliggenhed. I langssnit er porerne ret grove og dybe, varierende fra meget lange til ganske korte, ordnede i et for Padouk karakteristisk, mere eller mindre ud­ præget »sildebensmønster«.

11. Spejl

Marvstrålerne er meget fine, nærmest under synsgrænsen, og meget tætliggende. I tværsnit er de krydset af tætliggende, noget bølgede bånd af lysere væv, som også omgiver porerne. Disse er tydeligt syn­ lige. I radialsnit ligger spejlene som meget fine, tætliggende prikker og streger, regelmæssigt ordnet, men kun synlige under lup.

12. Veddets karakter

Tungt, hårdt, tæt og fast. stift og elastisk, knækker i langt, fliset brud. Har særdeles gode styrkeegenskaber i alle måder. Fibrene er oftest sammenfiltrede og løbende modsat hinanden, strukturen er me­ get varierende, men nærmest grov.

13. Slidstyrke

Slidstyrken er særdeles god.

14. Svind

Svindet er relativt lille, og tørret med omhu arbejder og kaster det sig meget lidt.

15. Kløvelighed

Radiært er Padouk let kløveligt, hvorimod det tangentielt er vanske­ligt til umuligt at kløve.

16. Bearbejdelighed

Kan uden vanskelighed bearbejdes med alle maskiner, men er noget besværligt at arbejde i med håndværktøj. De sammenflettede fibre foranlediger let oprifter, hvorfor det også er ret vanskeligt at pudse.

17. Antændelighed

Med omhu lader det sig udmærket skære i finer, det limer ret godt, på grund af sin hårdhed vanskeligt at skrue og sømme, men ved pas­ sende forboring holder disse dog godt. Det er godt at lakere og po­ lere, men de ret grove og dybe porer er vanskelige at dække. Inde­ holder stoffer, der ved bearbejdningen kan irritere huden.

18. Holdbarhed

Ret let antændeligt, brænder uden særlig lugt.

19. Særlige kendetegn

Meget holdbart overfor vind og vejr, modstår. Svampeangreb og an­greb af hvide myrer. Kan angribes af pæleorm og (undertiden af borebiller).

20. Barken

Da Padouk kan variere uendeligt meget såvel i struktur som i farve, kan det være vanskeligt at bestemme herudfra . Karakteristisk for Padouk er de ret grove porer, der skif ter stribevis fra meget lange til meget korte, og de sidstes skråtstillede beliggenhed, mere eller mindre »sildebensmønstret«. Endvidere det hårde, faste træ, hvis overflade føles noget fedtet. Desuden farven og den ejendommeligt krydrede duft.

21. Anvendelse

Burma Padouk er et ganske udmær ket materiale til finere møbel­arbejde, inventar, paneler, til indretn nger i spise- og sovevogne osv. Er et udmærket stoletræ og slidstærkt ti l gulvparket. Anvendes tillige til intarsia, drejearbe jde, samt mindre træarbejder: knivskafter, kla­ viaturer, børster m. m.

I Burma er det blevet meget anvendt som det bedste træ til hjulnav , eger og fælge, aksler og andet vognarbejde, plove og harver, hvad træet er altfor fint og værdifuldt til. Også bu rmesiske harper blev lavet af Padouk.

22. Bemærkninger­

Padouk er et temmelig stort træ, der kan blive op til 40 m højt , al­mindeligvis dog ikke over 30 meter . Stammen er cylindrisk, i reglen forgrenet ved roden og ellers grenfrit op til en højde af 15 meter. Det opnår en diameter på 60-120 cm. Burma Padouk bliver vistnok regnet for den kvalitetsmæssigt bedste Padouk-sort, men når ikke Andaman Padouk i farverigdom og tegning.