Andaman Padouk

1. Handelsnavn

Andaman Padouk

Engelsk: Andaman Padauk.

Tysk: An damanen Padouk.

USA: Padouk, Andaman Redwood, Vermilion Wood (East Indian Mahogany).

2. Latinsk navn

Pterocarpus dalbergioides.

Familie: Leguminosae.

3. Hjemsted

Andamanerne.

 

4. Massefylde

750- 1000, middel 875 kg pr. m3.

Almindeligvis noget lettere end Burma Padouk.

5. Farve

Farven er rigere og mere varieret end hos Burma Padouk. Den kan gå fra alle afskygninger af gylden-brunt til kraftig rød, undertiden med mørkere striber. Ligesom hos Burma Padouk er farveægtheden \ .,, uensartet.

6. Kernedannelse

Ingen Data.

7. Lugt og smag

Ingen Data.

8. kernestoffer

Som Burma Padouk

9. Årringe

Ingen Data

10. Porer

Ingen Data

11. Spejl

Ingen Data

12. Veddets karakter

Har nogenlunde de samme karakteregenskaber som Burma Padouk, men menies dog at ligge lidt under denne i styrkeegenskaber.

13. Slidstyrke

Ingen Data.

14. Svind

Ingen Data.

15. Kløvelighed

Ingen Data.

16. Bearbejdelighed

Som Burma Padouk

17. Antændelighed

Ingen Data.

18. Holdbarhed

Ingen Data.

19. Særlige kendetegn

Er vanskelig at skelne fra Burma Padouk, dog er farven almindelig­vis rigere og tegningen kraftigere og mere varieret end denne.

20. Barken

Ingen Data.

21. Anvendelse

Finder samme anvendelse som Burma Padouk. Til panelarbejder og indretninger kan der med finerer af særlig smukt stribede eller figu­rerede stammer opnås overordentlig smukke virkninger.

22. Bemærkninger­

Som ovenfor nævnt er Padouk meget uernsartet ifarven. En del stam­mer er, hvad man i England kalder, »off -coloured« med en bleg rød­ lig eller gullig farve, man regner med ca. 30 %. Af de øvrige ca. 70 %, som klassificeres som »on-coloured«, har kun en lille del den efterspurgte røde farve.

 

Det er sjældent at finde helt slankt træ, men kun en lille procentdel indeholder træ af virkelig smuk figurering. Denne kan variere på alle måder: stribet, flammet, moireret osv. Mest efterspurgt er den smukt stribede, ofte med mørkere striber og kan opnå meget høje pnser.

 

Masertræet er i reglen mørkere og kan have meget smukke tegninger og er meget efterspurgt.

 

Både i England og Amerika har såvel Andaman- som Burma Padouk været stærkt anvendt, ikke mindst til panelering og inventar i off ent­ lige bygninger, banker, biblioteker og lignende, hvor der er opnået overordentlig smukke resultater.

 

Også herhjemme har den tid efter anden været benyttet af hængigt af de skif tende moder. Under de seneste års teaktræsmode har rødt træ så at sige været usælgeligt, men noget kunne tyde på, at Padouk i de kommende år vil komme til at spille en rolle herhjemme.