Balsa

1. HandelsnavnBalsaTysk: Balsa Korkholz.Engelsk: Balsa wood.Fransk: Bois flot.Brasilien: Pau de balsa.
2. Latinsk navnOchroma lagopus, limonensis og tomentosa.Familie: Bombacaceae.
3. HjemstedNordlige Sydamerika, Britisk Honduras, Trinidad og sydlige Mellemamerika, Malaya og udskibes hovedsageligt over havnebyen Gua­ yaquil i Ekvador. 
4. MassefyldeNyfældet: ca. 500 kg pr. m3.Lufttørret: 70-140 kg pr. m3.Vægten kan variere overordentlig meget selv inden for den samme stamme.
5. FarveLys grålig til svag rødlig gul.
6. KernedannelseIngen.
7. Lugt og smagIngen.
8. KernestofferIngen.
9. ÅrringeVækstgrænsen er nærmest usynlig.
10. PorerUdpræget strøporet, store og åbne.
11. SpejlTalrige og temmelig store.
12. Veddets karakterUalmindelig let, løst, porøst og blødt.
13. SlidstyrkeMeget ringe.
14. SvindIngen data.
15. KløvelighedMeget let kløveligt, knækker i et meget kort brud.
16. BearbejdelighedMeget let at bearbejde såvel maskinelt som med håndværktøj, dog skal man være meget varsom med at bruge hård fjederbelastning på fremtrækket, da man derved trykker og kvæster det løse ved.
17. AntændelighedMeget let antændeligt.
18. HoldbarhedHoldbarhed Meget slet såvel mod råd som ormeangreb.
19. Særlige kendetegnSærlige kendetegn Det overordentlig lette, løse og porøse ved og den lyse farve.
20. BarkenBarken Meget tyk og tildels glat.
21. AnvendelseAnvendelse Især til isoleringsmateriale , propper og spunse, redningsbælter, mo­delfly, redningsbøjer , flåd til mærkebøjer , indlæg i møbelplader og døre, ortopædiske emner, teaterrekvisitter og i stor udstrækning til emballagemateriale til flyvemaskintransport.
22. Bemærkninger­Bemærkninger Løvtræel Balsa er en ejendommelig og usædvanlig hurtigvoksende træsort. I det første vækstår skal det kunne blive op til 5 meter og med et tværmål på 10 cm, og i de følgende år kan tykkelsesvæksten nå at blive fra 10-14 cm. I løbet af 10 år når Balsatræet normalt en højde på 25 m og et tværmål på 50-75 cm, men kan under særlige gunistige forhold opnå en højde på 50 m. Når træet har en diameter på 50 cm og derover , betragtes det som fældningsmodent og bliver efter fældningen omgående afbarket og ført til savværkerne for lige så omgående at blive opskåret og tørret.Henligger fældede stammer for længe inden opskæring og tørring, ødelægges de. Det løse, lette træ angribes af svamp og irusekter og skulle i løbet af 2-3 uger kunne nedbrydes fuldstændigt. I opskåret tilstand tørrer træet hurtigt uden ridser og revner.Balsatræets celleopbygning er så åben, at veddet i tør tilstand kun indeholder 10 °/o træstof, men 90 °/o luft. Cellevæggene, der er usæd­ vanlig tynde, består væsentlig af ren cellulose, der, når det er tørt, kun langsomt gennemtrænges af vand igen, hvorved træets flydeevne forlænges væsentligt.I 1947 beviste træet sin eminente flydeevne, da nordmanden Thor Heyerdahl foretog sin eventyrlige sejlads på »Kon-Tiki«-flåden, byg­ get af Balsastammer. Flåden var en kopi af Inkaernes flåder, og med denne sejlede han til Polynesien, samme søvej som Inkaerne havde anvendt i året 500. »Kon Tiki« blev surret sammen med tovværk – samling med søm, skruer og lignende var selvfølgelig umuligt i det bløde træ – der selv i høj søgang ikke sled på tovværket, sliddet var derfor meget ringe ef ter rejsen, der varede 102 døgn og strakte sig over 8000 km.Balsaskovene ligger almindeligvis i vanskelig tilgængeligt og sumpet terræn, hvorfor f ældningen kun kan foretages en kort tid i den tør Je period.e. I regntiden er terrænet selv på hesteryg ikke tilgængeligt. Fældningen af Balsatræ er i sig selv ret vanskelig, fordi der kun kan anvendes meget skarpt værktøj, det grønne træ er at hugge i som kork.Som isolationsmateriale overgår Balsatræet den bløde isoleringsplade, der har varmeledningstallet 0,041, Balsa 0,040, Poppel 1,150. I Afrika findes lignende bløde og lette træsorter.