Oregon pine

1. HandelsnavnOregon pine.Engelsk: Oregon spruce, Columbia pine, Red fir, Yellow fir m. fl.Tysk: Douglasie, Douglastanne, Douglasfichte.
2. Latinsk navnPseudotsuga Taxifolia.
3. HjemstedBritisk Columbia : Den vestlige del af Canada ud mod Stillehavs­ kysten. 
4. MassefyldeI grøn tilstand 600, i luf ttørret stand 570 kg pr. m3.
5. FarveVarierer fra gult til lys rødligt brunt.
6. KærnedannelseSynlig og med lys svag gullig rødlig splint.
7. Lugt og smagLugter særpræget, smagen svag sødligt krydret.
8. KærnestofferHarpix, terpentin og garvesyre. Af nåletræer det træ med størst garvesyreindhold.
9. ÅrringeStærkt synlige og regelmæssige.
10. PorerIngen.
11. SpejlUsynlige.
12. Veddets karakterI almindelighed kan træet karakteriseres som moderat hårdt, ligeåret, stif t, sejt og vandmodstandsdygtigt.
13. SlidstyrkeGod, men bliver lådden og riflet ved almindelig brug.
14. SvindEr meget rolig og kaster eller vrider sig meget lidt under tørring.
15. KløvelighedEr ligeåret og let kløveligt.
16. BearbejdelighedModerat at bearbejde og kræver en god pudsning. Den tager godt imod bejdse, maling og lak. Den naturbehandlede overflade viser en sjælden smuk lød og struktur.
17. AntændelighedLet, men soder ved forbrænding.
18. HoldbarhedOverordentlig god.
19. Særlige kendetegnVeddets farve, de stærkt markerede årer, det – næsten altid – splint-, marv – og knastfrie og ualmindelige slanke og ensartede kerne­ ved, de regelmæssige smalle årringe, samt den karakteristiske lugt.
20. BarkenIngen data
21. AnvendelseVeddets farve, de stærkt markerede årer, det – næsten altid – splint-, marv – og knastfrie og ualmindelige slanke og ensartede kerne­ ved, de regelmæssige smalle årringe, samt den karakteristiske lugt. 
22. Bemærkninger­Oregon pines nåle er mørkegrønne. De enkelte nåle er 20 mm til 35 mm lange, er flade og bløde og almindeligvis stumpt tilspidsede . Koglerne er rødbrune og kun 50-7 5 mm lange. Af alle de træsorter, som hidtil er prøvet, er Oregon pine i forhold til sin vægt en af de allerstærkeste og er tillige mellem nåletræer en af ‘-…./ de værdigste og opnår of te en holdbarhed som Hvidegen. Den er det stiveste træ for konstruktioner med store spandvidder. Den fås i store dimensioner, som kun opnås af ganske enkelte spe­ cialiteter. Al verden kender Oregon pine. Lande med små nåletræsbeholdnin ger har lært at sætte pris på den, og selv lande med større behold­ ninger søger den bl. a. på grund af de store dimensioner. Oregon pine bør ikke bruges til gulve og køkkenborde på grund af dets garvesyreindhold samt dets modtagelighed for snavs og dets mindre gode slidstyrke, som vises, ved at træet bliver riflet og låd­dent. I forbindelse med tekstiler bør Oregon pine heller ikke anvendes, grundet på dets harpixudsvedning derfor heller ikke anvendelig til udvendig malet arbejde , særlig hvor det kan nås af solen. Et andet område har Oregon pine, hvor det er ganske særlig egnet fremfor andet træ, og det er til store udendørs trækonstruktioner , som f. eks. brobygning, dok- og værf tsbygninger, radiotårne og meget andet. Når materialet til sådanne arbe jder i forvejen bestryges med \_,, imprægnerende væsker, kan der opnås meget lang levetid. Træsorten er i Britisk Colombias skovdistrikter den mest fremher – skende, og ingen anden træsort har tilsvarende arealer tilgængelig. Oregon pines vokseområde er foruden Britisk Colombia hele området ned til Mexico og fra kysten helt til de østlige skråninger af bjerg­ ryggen midt i Canada. Sin største udvikling når det i kystegnene i det sydlige Britisk Co lombia. Almindeligvis når det en højde af fra 150-200 fod, ca. 60 m og en diameter af 3-6 fod, ca. 2 m, men under gunstige forhold kan det blive 300 fod, ca. 100 m højt og omkring 5 m i diameter med en al der på l 000 år. Der f indes en fortegnelse over særlige giganttræer af arten. Et af disse nåede en højde af 417 fod, ca. 140 m med en diameter på 8 m og med en ren stammelængde på ca. 100 m. Fuldmodne træer indeholder som regel 2000-5000 kvf . l ” tyk , un­ dertiden dog op til 15.000 kvf. l ” tyk. I sandhed, Oregon pine må siges at være en t ræsort i en klasse for sig, både hvad anvendelighed og dimensioner angår. Den nuværende \… ,/ voksebestand anslås til at indeholde omkring 7 6 billioner kvf. l ” tyk. Og træet er rigt frøgivende, og der arbejdes stærkt med nyplantnin – ger, der såfremt skovbrande undgås, udvikles overordentlig hurtigt. Britisk Colombia kan sikkert betragtes som centrum for forsyninger med gavntræ, generationer fremover. Oregon pine kan f ås i følgende dimensioner: 112″ lang X 16″X 16″ eller: 112″ lang X 36″ X 6″, eller i større mål ef ter bestilling.