Zebrano, Zingana

1. HandelsnavnZebrano, Zingana – ikke at forveksle med den brasilianke Zebra­ wood og andre lignende.Tysk: Zebrano, Zingana.Engelsk: Zebrano, Zingano.Fransk: Bois ZeBre.
2. Latinsk navnBrachystegia fleuryana og Microberlinia brazzavillensis.Familie: Legurninosae = bælgfrugtet.
3. HjemstedVest Afrika, Kamerun og Gabun – den sidste særlig fra Fransk Vest Afrika. 
4. MassefyldeNyfældet: 950- 1050 kg pr. m3, middel 1000 kg.Lufttørret: 650- 800 kg pr . m3, middel 725 kg.
5. FarveLys grålig gul med mørkebrune striber i kærneveddet, splinten me­ get smal og hvidlig.
6. KernedannelseUdpræget markeret.
7. Lugt og smagLet syrlig lugt.
8. KernestofferFarve og nogen harpiks .
9. ÅrringeVækstperioderne meget kraftig markeret, særlig i endetræssnit.
10. PorerStrøporet, store åbne porer, som indeholder et harpikslignende stof.
11. SpejlSmå, men ret tydelige.
12. Veddets karakterTungt, fast, ret hårdt, sprød, knækker i et kort , menstærkt fliset brud, til tider kan der forekomme harpiksgaller i veddet, særlig i træet fra Kamerun.
13. SlidstyrkeGod.
14. SvindFørst helt tørt er det ret rolig. Finer skal dog, inden det påspændes , helst være undertørret , da det ellers er tilbøjeligt til at ridse stærkt under eftertørringen.
15. KløvelighedRet let, spaltefladen er stærkt småfliset.
16. BearbejdelighedGodt at save, men vanskeligt at høvle på grund af et flettet og små­ fliset fiberforløb, der let giver anledning til oprifter såvel ved maskin- som håndbearbejdning. Søm og skruer holder godt, men er til­ bøjelige til at flække træet, lader sig dog pudse blankt og er derfor let at overfladebehandle med celluloselak og lignende.
17. AntændelighedRet tungt.
18. HoldbarhedIngen data.
19. Særlige kendetegnFarven og det ejendommelige zebrastribede kærneved , de grove strø­porer, veddets vimrede, småflisede fiberforløb og den gråhvide splint.
20. BarkenRunde blokke bør af barkes og sendes derfor altid af barket på mar­kedet.
21. AnvendelseFørst og fremmest til dekorative finer til snedkerbrug, til møbler , in­ventar, panela rbejder i skibe og lignende og til friser og indlæg­ ningsarbejder. Hvis fineren skrælles, får den en voldsom, men deko­ rativ struktur. Spejlskåret bliver fineren derimod udpræget stribet. Det massive træ anvendes i stor udstr ækning til kunstdrejerarbe jder , skåle og lignende og til andre kunstgenstande.
22. Bemærkninger­Zebrano er et middelstort t ræ, som kan opnå en stammehøjde på 15-20 m til kronen med en diameter på 70-100 cm. Importeres både som runde kævler til finerskæring eller i firhuggede blokke på fire meters længde, undertiden også opskåret til planker.