Afrikansk Padouk, Afrikansk Koraltræ

HandelsnavnAfrikansk Padouk , Afrikansk Koraltræ.Engelsk: African Padauk, African Coralwood, Barwood.Tysk: Afrikanisches Padouk, Afrikan. Rotholz, Blutholz, Afrikan. Rotes Sandelholz, Korallenpadouk.Fransk: Santal rouge d’afrique, Bois de corail.Kamerun : Muenge. Gaboon: M’Bel. Kongo: Kisese, N’Gula.
Latinsk navnPterocarpus soyauxii.
HjemstedTropisk Afrika, særlig Nigeria. 
MassefyldeNyfældet: 950- 1150, middel 1050 kg pr. m3.Lufttørret: 650- 800, middel 725 kg pr. m3.
FarveKernen er koralrød, rosenrød , rødligbrun og rødlilla med mørkere af tegninger. Ved lysets og luftens påvirkning ændres den hurtigt til en smuk dyb orangebrun farvetone, som desværre ikke er ægte, men efterhånden forandres til en smudsig, gulligbrun farvetone. Splinten er lys, havregrynsfarvet.
KernedannelseUdpræget kernedannelse.
Lugt og smagLugt og smag I mindre grad i besiddelse af den for ostindisk Padouk karakteristiske krydrede lugt.
KernestofferKærnestoffer Farvestof, olie og harpiks.
ÅrringeÅrringe Synlige, men ikke skarpt afgrænsede. Tætte.
PorerStrøporet. Porerne synlige af varierende størrelse og ikke særlig tal­ rige, enkeltvis eller samlede i grupper. ofte med lyserødt indhold. I lang.snit er porerne i reglen grovere end Burma Padouk, mensom denne med meget lange og ganske korte porer mere eller mindre skråtliggende.
SpejlMarvstrålerne er meget fine og regelmæssige og ikke synlige med det blotte øje. I tværsnt er de krydsede af mere eller mindre tydeligt synlige, noget bølgede bånd af lysere væv, .som også omgiver porerne. I langsnit ligger spejlene nærmest under synsgrænsen, menses under lup som tætliggende, regelmæssige fine prikker og streger.
Veddets karakterTemmelig hårdt og tungt, tæt og fast, stift, knækker i kortere eller længere, fliset brud. Har særdeles gode styrkeegenskaber. Fibrene er oftest sammenflettede og modsatte.
SlidstyrkeRet stor.
SvindSvindet er relativt lille, og tørret med omhu arbejder og kaster det sig meget Lidt. Det har dog en kedeli g tilbøjelighed til at revne i år­ ringsgrænserne . Ringskøre , en svaghed, der fortsætter ved den vi­ dere tørring og opbevaring.
KløvelighedLet kløvelig radielt , men tangentielt kan det være ret vanskeligt til næsten umuligt at kløve.
BearbejdelighedLet at bearbejde med alle maskiner. Med håndværktøj er det let at save, noget tungt at høvle, og det kan være vanskeligt at pudse uden oprifter. Limer godt og er søm- og skruefast. Let at overfladebe­ handle, men farven trækker op i politur og lak. Det røde støv snavser voldsomt.
AntændelighedForholdsvis tungt.
HoldbarhedSærdeles holdbart over for vejrligets påvirkning. Modstandsdygtigt over for de fleste svampe- og insektangreb.
Særlige kendetegnDe karakteristiske koralrøde og rødbrune farver er sikre kendetegn for Padou k , men da der forekommer et utal af farvenuancer, der ydermere ændres med tiden, kan man ikke altid holde sig til farven alene. Det tunge, hårde, faste træ med de karakteristiske porer og den noget fedtede overflade er sikrere kendetegn. Afrikansk Padouk ligner meget Burma og Andaman Padouk i struktur og opbygning, men må betegnes som grovere i strukturen, ligesom farven ikke kom­ mer op på siden af disse.
BarkenBarken er mørkebrun , ru og trevlet, temmelig tynd og skaller af korte flager.
AnvendelseAfrikansk Padouk har mange af den ostindiske Padouks gode egen­skaber, men da farven i reglen ikke er lysægte og med tiden kan blive meget uskøn, skal man være forsigtig med at anvende den ud­ vendig på finere møbler eller inventar. Anvendes i øvrigt til møbler, intarsia , paneler og inventar. (Der kan forekomme blokke med me­ get smuk figurering). Anvendes tillige til mindre træarbejder, knjv­ og andre skaf ter, dæklag på børster og lignende. Er på grund af sin holdbarhed og lette bearbejdelighed udmærket til udvendige arbej­ der, karrosserier, skibsbygningsarbejder m. m. Den har ikke været meget anvendt herhjemme, menskal i Tyskland næsten have for­ trængt de ostindiske arter. Blev i øvrigt tidligere i Tyskland i stor udstrækning anvendt i farveindustrien. I Frankrig er den blevet me­ get benyttet til jernbanesveller. I sit hjemland bliver den brugt til alle formål, bygningsarbejder, redskaber m. m.
Bemærkninger­Afrikansk Padouk findes i stor bestand i de stedsegrønne regnskove, særlig ved flodbredder. Det er et ret stort træ, som kan opnå højder på indtil 40 meter og med en diameter på 60-100 cm eller mere. Stammen er forgrenet ved roden og kvistfri op til 25 meters højde. Bladene er sammensatte med 8 par smalle, tilspidsede småblade. Blomsterne er gule og frugten rund, ca. 9 cm og vinget, (heraf nav­ net: Pterocarpus).Der har hersket megen usikkerhed med hensyn til den botaniske be­ stemmelse af Afrikansk Padouk. Man har anvendt flere latinske navne som: Pteroca rpus erinaceus. P. osun, P. santalinoides og P. soyauxii. Det sidste navn er vistnok nu blevet almindelig anerkendt, og man må regne med, at der er tale om samme art, selv om træernes farve er vidt forskellig. De tidligere almindelig anvendte navne som: Barwood, Santalwood og Coralwood må derfor anses for forældede og erstattes med f ællesbetegnels,en Afrikansk Padouk. Ligesom den ostindiske Padouk er Afrikansk Padouk ikke blot meget varierende i farve, men der forekommer også den ejendommelige »off -coloured« variation, hvor farven skifter fra fersk gullig til blegt rødlige nuancer, ofte med meget ejendommelige tegninger. Den er i sig selv ikke køn, men er dog blevet anvendt til panelarbejder med ganske udmærket virkning.MuningaAndre navne: Kiaat, Umbila, Mbila, Bloodwood . Pterocarpus angolensis.Hjemmehørende i det sydlige Centralafrika, hvor det forekommer spredt i de tørre savanneskove. Det er ikke noget særligt stort træ med en højde på indtil 20 meter og en diameter på 30-40 cm. Det er noget lettere end P. Soyauxii, ca. 500-750 kg pr. m3. Splinten er hvidgul og skarpt adskilt fra kærnen. Denne er gyldenbrun til grå- brun, ofte med gyld ne eller røde striber. Veddet er fast, tæt og finporet og synes ikke at have de for Padouk karakteristiske skråtstillede porer. Det svinder overordentlig lidt og er meget holdbart mod orm og råd. Er let at bearbejde både med maskiner og håndværktøj, men er til­ bøjelig til oprifter . Det er søm- og skruefast og er godt at overflade­ behandle. Det smukt stribede eller figurerede træ er godt egnet til finere sned­ kerarbejde , indlægning, gulvparket m. m . I hjemlandet bruges det i stor udstrækning til bygningsarbe jde, redskabsskaf ter, minetræ m. m., og det anbefales især til bådebygning og skibsdæk. Da Munjnga ikke forekommer i stor udstrækning, bliver det kun ud­ ført i begrænsede mængder, hovedsagelig fra Tanganyika og Portu­ gisisk Østafrika.